/useful/helpinfo/chemistry/tabl_mendeleev

Элементы таблицы Менделеева

s - элементы

p - элементы

d - элементы

f - элементы

 
 
 
 
 
 
периодырядыгруппы химических элементов
IIIIIIIVVVIVIIVIII
I1
1  
  H
  1,00795
водород

2  
  He
  4,002602
гелий
II2
3  
  Li
  6,9412
литий
4  
  Be
  9,01218
бериллий
5  
  B
  10,812
бор
6  
  С
  12,0108
углерод
7  
  N
  14,0067
азот
8  
  O
  15,9994
кислород
9  
  F
  18,99840
фтор
10  
  Ne
  20,179
неон
III3
11  
  Na
  22,98977
натрий
12  
  Mg
  24,305
магний
13  
  Al
  26,98154
алюминий
14  
  Si
  28,086
кремний
15  
  P
  30,97376
фосфор
16  
  S
  32,06
сера
17  
  Cl
  35,453
хлор
18  
  Ar
  39,948
аргон
IV4
19  
  K
  39,0983
калий
20  
  Ca
  40,08
кальций
21  
  Sc
  44,9559
скандий
22  
  Ti
  47,90
титан
23  
  V
  50,9415
ванадий
24  
  Cr
  51,996
хром
25  
  Mn
  54,9380
марганец
26  
  Fe
  55,847
железо
27  
  Co
  58,9332
кобальт
28  
  Ni
  58,70
никель
5
29  
  Cu
  63,546
медь
30  
  Zn
  65,38
цинк
31  
  Ga
  69,72
галлий
32  
  Ge
  72,59
германий
33  
  As
  74,9216
мышьяк
34  
  Se
  78,96
селен
35  
  Br
  79,904
бром
36  
  Kr
  83,80
криптон
V6
37  
  Rb
  85,4678
рубидий
38  
  Sr
  87,62
стронций
39  
  Y
  88,9059
иттрий
40  
  Zr
  91,22
цирконий
41  
  Nb
  92,9064
ниобий
42  
  Mo
  95,94
молибден
43  
  Tc
  98,9062
технеций
44  
  Ru
  101,07
рутений
45  
  Rh
  102,9055
родий
46  
  Pd
  106,4
палладий
7
47  
  Ag
  107,868
серебро
48  
  Cd
  112,41
кадмий
49  
  In
  114,82
индий
50  
  Sn
  118,69
олово
51  
  Sb
  121,75
сурьма
52  
  Te
  127,60
теллур
53  
  I
  126,9045
иод
54  
  Xe
  131,30
ксенон
VI8
55  
  Cs
  132,9054
цезий
56  
  Ba
  137,33
барий

57 - 71  
Лантаноиды
72  
  Hf
  178,49
гафний
73  
  Ta
  180,9479
тантал
74  
  W
  183,85
вольфрам
75  
  Re
  186,207
рений
76  
  Os
  190,2
осмий
77  
  Ir
  192,22
иридий
78  
  Pt
  195,09
платина
9
79  
  Au
  196,9665
золото
80  
  Hg
  200,59
ртуть
81  
  Tl
  204,37
таллий
82  
  Pb
  207,2
свинец
83  
  Bi
  208,9
висмут
84  
  Po
  209
полоний
85  
  At
  210
астат
86  
  Rn
  222
радон
VII10
87  
  Fr
  223
франций
88  
  Ra
  226,0
радий

89 - 103  
Актиноиды
104  
  Rf
  261
резерфордий
105  
  Db
  262
дубний
106  
  Sg
  266
сиборгий
107  
  Bh
  269
борий
108  
  Hs
  269
хассий
109  
  Mt
  268
мейтнерий
110  
  Ds
  271
дармштадтий
11
111  
  Rg
  272
рентгений
112  
  
  285
113  
  
  
114  
  
  289
115  
  
  
116  
  
  
117  
  
  
118  
  
  

Высшие оксиды

R2O
RO
R2O3
RO2
R2O5
RO3
R2O7
RO4

Летучие водородные соединения
RH4
RH3
H2R
HR

Лантаноиды

57 

  La
  138,9
лантан

58 

  Ce
  140,1
церий

59 

  Pr
  140,9
празеодим

60 

  Nd
  144,2
неодим

61 

  Pm
  145
прометий

62 

  Sm
  150,4
самарий

63 

  Eu
  151,9
европий

64 

  Gd
  157,3
гадолиний

65 

  Tb
  158,9
тербий

66 

  Dy
  162,5
диспрозий

67 

  Ho
  164,9
гольмий

68 

  Er
  167,3
эрбий

69 

  Tm
  168,9
тулий

70 

  Yb
  173,0
иттербий

71 

  Lu
  174,9
лютеций

Актиноиды

89 

  Ac
  227
актиний

90 

  Th
  232,0
торий

91 

  Pa
  231,0
протактиний

92 

  U
  238,0
уран

93 

  Np
  237
нептуний

94 

  Pu
  244
плутоний

95 

  Am
  243
америций

96 

  Cm
  247
кюрий

97 

  Bk
  247
берклий

98 

  Cf
  251
калифорний

99 

  Es
  252
эйнштейний

100 

  Fm
  257
фермий

101 

  Md
  258
менделевий

102 

  No
  259
нобелий

103 

  Lr
  262
лоуренсий

Читайте также в разделе «Химия»